Formulár na odstúpenie od zmluvy

Vyplňte tento formulár a pošlite ho späť iba v prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy

Oznámenie o odstúpení od zmluvy

Adresát: MEDIUM-MED,s.r.o, Janka Kráľa 1656/41, 97201 Bojnice

Oznamujem, že týmto odstupujem od zmluvy o nákupu tohto tovaru: .........................................................

Objednávka č.: ......................................

Dátum objednania: ........................................

Meno a priezvisko kupujúceho: ......................................

Adresa kupujúceho: ............................................

Kontakt na kupujúcieho (telefón, email apod.): .......................................................

Spôsob vrátenia poskytnutého peňažného plnenia: ..........................................

Podpis kupujúceho (v prípade, že je formulár zasielaný v listovej podobe) ..............................

Dátum ..............................