Medicentrum

Ambulancie

Prízemie:

MUDR. YVETA KUBÍKOVÁ (PĽÚCNY LEKÁR)
kontakt: 046/5439980


1. poschodie:

MUDR. MICHAL PROSTREDNÝ (UROLÓG)
kontakt: 046/5422401


1. poschodie:

MUDR. ANDREJ SMETÁNKA (PSYCHIATER, SEXUOLÓG, PSYCHOTERAPEUT)
kontakt: 046/5420181


1. poschodie:

MUDR. JANA BENKOVIČOVÁ (KLINICKÝ ONKOLÓG)
kontakt: 046/5407573