KRKA d.d.

Liek na lekársky predpis

Karbicombi 32 mg/12,5 mg tablety

tbl (blis.PVC/PVDC/Al) 1x28 ks
Liek na lekársky predpis

Zalasta 5 mg orodispergovateľné tablety

tbl oro (blister OPA/Al/PVC/Al) 1x70 ks
Liek na lekársky predpis

Mirzaten 30 mg

tbl flm (blis.PVC/PVDC/Al) 1x30 ks
Liek na lekársky predpis

Atoris 10

tbl flm 10 mg 1x30 ks
Liek na lekársky predpis

Atoris 20

tbl flm 20 mg 1x90 ks
Liek na lekársky predpis

Valsacor 160 mg

tbl flm (blis.PVC/PE/PVDC/Al) 1x98 ks
Liek na lekársky predpis

Fromilid 250

tbl flm 250 mg (blis.PVC/PVDC/Al) 1x14 ks
Liek na lekársky predpis

Prenessa 4 mg

tbl (blis.PVC/PE/PVDC/Al) 1x90 ks
Liek na lekársky predpis

Amlessa 8 mg/10 mg tablety

tbl (blis.OPA/Al/PVC/Al) 1x30 ks
Liek na lekársky predpis

Nolicin

tbl flm 400 mg (blis.Al/PVC/PVDC) 1x20 ks
Liek na lekársky predpis

CIPRINOL 500

tbl flm 500 mg 1x10 ks
Liek na lekársky predpis

Nolpaza 40 mg

tbl ent (blis. OPA/Al/PVC/Al) 1x100 ks